بهپوشان فصل

اندازه گیری عرض شانه کت بهپوشان فصل
سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵
0 نظر
1495 بازدید

اندازه گيري عرض شانه کت :

بهپوشان فصل

در اين روش متر به صورت كشيده و بدون چين خوردگي لباس كه بين دو درز نشان داده شده اندازه گرفته مي شود .

اندازه گيري عرض شانه

 

شكل (3-2)‌  

 

شكل (4-2)‌

 

شكل (5-2)‌

 

اندازه گيري عرض شانه (از روي لباس)

 

شكل (6-2)‌

 

 شكل (7-2)‌ 

 

شكل (8-2)‌

 

 

منبع: بهپوشان
نویسنده: بهپوشان
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر