بهپوشان فصل

اندازه گیری قد کت بهپوشان فصل
سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵
0 نظر
1365 بازدید

قد كت:

بهپوشان فصل

روش اول: مطابق شكل (طبق اندازه گيري كت و شلوار بهپوشان فصل) متر را از وسط شانه به سمت پايين عمود كرده(بند انگشت شصت)تا قد كت بدست آيد .

روش دوم : مطابق استاندارد ( قد كت=cm12-2/1 قد شخص )لذا با توجه به مد روز كت و شلوارهاي اسپرت تا عدد 15 cm  نيز كاهش مي يابد و اين بستگي به سليقه شخص دارد .

   به طور مثال  :          (78=12-2/180= قد كت > =  180 =قد شخص )

 

اندازه قد كت

 

شكل (21-2)‌

 

 

شكل (22-2)‌

 

 

شكل (23-2)‌

 

اندازه قد كت (از روي اندازه هاي لباس)

 

شكل (24-2)‌  

 

 

 شكل (25-2)‌

 

 

شكل (26-2)‌

منبع: بهپوشان
نویسنده: بهپوشان
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر