بهپوشان فصل

اندازه گیری کمر شلوار بهپوشان فصل
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵
0 نظر
1249 بازدید

كمر شلوار:

بهپوشان فصل

مطابق اشكال زير متر دقيقا روي كمر بدون چروك گذاشته مي شود و بدون آنكه فشار زياد وارد كرده اندازه گرفته مي شود . در اشكال ذيل هر دو مدل همراه با شخص و اندازه گيري خود لباس مشاهده مي گردد .

 

اندازه گيري كمر شلوار

شكل (7-1)‌

 

 شكل (8-1)‌

 

شكل (9-1)‌

 

        

اندازه گيري كمر شلوار ( از روي لباس )

شكل (10-1)‌

 

شكل (11-1)‌

 

شكل (12-1)‌

منبع: بهپوشان
نویسنده: بهپوشان
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر