بهپوشان فصل

اندازه گیری کمر پشت بهپوشان فصل
سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵
0 نظر
1089 بازدید

كمر پشت :

بهپوشان فصل

از فاصله درز بغل تا درز وسط پشت كت مطابق شكل اندازه گرفته مي شود .

 

اندازه گيري كمر پشت

شكل (32-2)‌

 

شكل (33-2)‌

 

شكل (34-2)‌

 

اندازه گيري كمر پشت ( از روي اندازه هاي لباس )

شكل (35-2)‌

 

شكل (36-2)‌

 

شكل (37-2)‌

منبع: بهپوشان
نویسنده: بهپوشان
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر