بهپوشان فصل

شماری از مشتریان ما
ردیف نام مشتری ردیف نام مشتری
1 ادارجات پست قزوین تاکستان و بوئین زهرا 12 شعب بانک سپه قزوین
2 اداره استاندارد قزوین 13 شعب بانک مسکن قزوین
3 هتل اسپیناس تهران 14 لشگر 16 زرهی قزوین
4 شرکت البرز چیلک 15 موسسه مالی و اعتباری امام رضا ( ع)
5 شرکت پلی اورتان 16 موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه
6 شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری 17 موسسه مالی و اعتباری قوامین
7 شرکت سینا 18 موسسه مالی و اعتباری کوثر زنجان
8 شرکت مفید راهبر 19 موسسه مالی و اعتباری کوثر قزوین
9 شرکت هادی برق 20 موسسه مالی و اعتباری کوثر کرج
10 شعب بانک انصار قزوین 21 موسسه مکتب امیرالمومنین
11 شعب بانک انصار کرج 22 موسسه نشریه پیام ساختمان تهران